Cijene dentalnih usluga

 

 

 

 

Prvi pregled i konzultacije 100,00 kn
Pregled i očitanje slike sa stručnim mišljenjem 300,00 kn
   

KONZERVATIVA

 
Jednoplošni  250,00 kn
Dvoplošni  300,00 kn
Troplošne rekonstrukcije krune 350,00 kn
Potpuna rekonstrukcija krune 400,00 kn
Kompozitna rekonstrukcija krune s intrakanalnim kolčićem  650,00 kn
Anestezija lokalna 50,00 kn
Anestezija provodna 150,00 kn
Ispun mliječnog zuba 150,00 kn
Kompozitni inlay 500,00 kn
Kompozitni onlay 700,00 kn
Kompozitni overlay 700,00 kn
Indirektno prekrivanje pulpe 50,00 kn
Direktno prekrivanje pulpe 80,00 kn
   

PREVENTIVA

 
Čišćenje zubnog kamenca bimaksilarno 360,00 kn
Pjeskarenje 300,00 kn
Fluoridacija 100,00 kn
Pečačenje fisura 200,00 kn
   
Udlaga 450,00 kn

IZBJELJIVANJE

 
Po zubu (intrakoronarno) 400,00 kn
Po čeljusti 1250,00 kn
Beyond lampom (obje čeljusti) 2500,00 kn
   
ZUBNI NAKIT 260,00 ln
   

LIJEČENJE

 
Vitalna extripacija po zubu 120,00 kn
Punjenje po korijenskom kanalu 150,00 kn
Revizija punjenja po kanalu 310,00 kn
Promijenja lijeka + čškk 80,00 kn
Trepanacija zuba 150,00 kn
Trepanacija + mortalna amputacija 200,00 kn
   

PROTETIKA

 
Metal-keramička krunica 1200,00 kn
Metal-keramički član 1200,00 kn
Jahać na metal-keramičkoj krunici 1200,00 kn
Metal keramička krunica na implantatu 2000,00 kn
Keramička krunica na cirkon-oksidnoj podlozi (bezmetalna) 2000,00 kn
Keramičke ljuskice 2000,00 kn
Kompozitne ljuskice / Free hand bonding 400,00 kn
Lijevana nadogradnja (CoCr legura) 420,00 kn
Lijevana nadogradnja/plemenita kovina + masa kovine 420,00 kn
Estetska nadogradnja - fiberglass 520,00 kn
Privremena krunica akrilatna po zubu 200,00 kn
   

MOBILNA PROTETIKA

 
Totalna proteza po čeljusti 3500,00 kn
Parcijalna wironit proteza 4500,00 kn
Anker (veza u protezi) 1200,00 kn
Podlaganje proteze 400,00 kn
Reparatura proteze 400,00 kn
"Žabica" akrilatna 450,00 kn
   

PARODONTOLOGIJA

 
Ručna duboka kiretaža (po kvadrantu) 400,00 kn
Gingivektomija 1200,00 kn
Gingivoplastika 1200,00 kn
Šiniranje rib-bondom (po zubu) 200,00 kn
Kauterizacija 350,00 kn
   

KIRURGIJA

 
Vađenje zuba bez komplikacija 300,00 kn
Komplicirano vađenje zuba / kirurško otvaranje 550,00 kn
Vađenje umnjaka 500,00 kn
Alveotomija 1200,00 kn
Alveotomija sa augmentacijom kosti (kost se posebno naplaćuje) 1200,00 kn
Apikotomija 1200,00 kn
   

IMPLANTOLOGIJA

 
 Ugradnja implatanta sa nadogradnjom na implantatu 7000,00 kn
   
   

ORTODONCIJA

 
Mišljenje i pregled jednom mjesečno u našoj ordinaciji uključeno u terapiju

 

Raspitajte se o načinima plaćanja:

 

Read 6551 times
Na vrh